Taxatieverslag

Hier vindt u een overzicht van de meest gestelde vragen.

Wat is de waardepeildatum?

De waardevaststelling heeft op grond van de Wet WOZ plaatsgevonden naar het van 1 januari 2019. Deze datum staat daarom ook aangegeven op het taxatieverslag.

Wat is het WOZ-objectnummer?

Dit is het nummer waaronder het betreffende object binnen onze belastingadministratie staat opgenomen. Dit is een uniek nummer zonder dat dit voor u enige betekenis heeft. Als u iets over dit pand wilt weten is het altijd handig om het WOZ-objectnummer te vermelden.

Wat staat er in de rubriek 'kadastrale percelen betrokken in deze taxatie'?

(Kadastrale gemeente, sectie, perceelsnummer, letter, indexnummer en grondoppervlakte)

Dit is de aanduiding waarmee de eigendomssituatie van het object waarvoor u een WOZ-beschikking heeft ontvangen binnen het kadaster geregistreerd staat.

Wat staat er in de rubriek 'aanduiding woning'?

(Straatnaam, huisnummer, postcode en woonplaats)

Dit is de aanduiding waaronder het object waarvoor u een waardebeschikking heeft ontvangen binnen de belastingadministratie staat opgenomen. Meestal is dit de adressering zoals de gemeente deze officieel heeft vastgesteld.

Wat staat er in het onderdeel 'objectgegevens'?

Binnen de objectgegevens staat een aantal gegevens van uw woning opgenomen zoals het soort woning (hoekwoning, flatwoning, rijtjeswoningen etc.), de buurt, het bouwjaar, de inhoud van het hoofdgebouw in m³ en de hoeveelheid meegetaxeerde grond in m². Tot slot staan waar nodig nog overige objectonderdelen opgenomen zoals bijvoorbeeld een dakkapel en een losstaande schuur/berging.

Wat staat er opgenomen in de rubriek 'onderbouwende marktgegevens'?

Binnen deze rubriek zijn meerdere woningen (maximaal 3) opgenomen waarmee bij de waardevaststelling van uw woning rekening is gehouden. De belangrijkste gegevens van deze woningen zijn:

 • adres
 • verkoopdatum
 • verkoopprijs
 • vastgestelde waarde
 • soort woning
 • buurt
 • bouwjaar
 • oppervlakte
 • inhoud
 • overige objectonderdelen

U kunt deze gegevens vergelijken met de voor uw woning relevante gegevens.

Wat staat er bij de 'overige objectonderdelen'?

Hier staat aangegeven of bij de taxatie van uw woning rekening is gehouden met de aanwezigheid van bijvoorbeeld een dakkapel, een berging, een schuur of een tuinhuisje. Ook deze onderdelen vertegenwoordigen een (beperkte) waarde.

Het opgenomen bouwjaar klopt niet. Wat kan ik nu doen?

Bij de waardevaststelling is een beperkte afwijking van het bouwjaar toegestaan. In het algemeen leidt een afwijking van ongeveer 5 jaar niet tot een foutieve onderbouwing van de waardevaststelling. Als u denkt dat de afwijking wel tot een foutieve waardevaststelling heeft geleid, dan kunt u tot 5 weken na de dagtekening van de WOZ-beschikking telefonisch, op werkdagen van 8.30 tot 16.30 uur contact opnemen met degemeente Langedijk. U laat dan uw gegevens achter en u wordt vervolgens binnen 5-7 werkdagen teruggebeld door de taxateur die deze waarde heeft vastgesteld. De taxateur kan u uitleg geven over de waardevaststelling en ingaan op uw vragen.

U kunt digitaal bezwaar maken als u niet eerst door de taxateur teruggebeld wilt worden, maar wel meent dat er een foutieve waardevaststelling is.

U kunt ook bezwaar maken door het reactieformulier ingevuld terug te sturen naar:

 • De Inspecteur Belastingen
 • Postbus 796
 • 2130 AT Hoofddorp

Uw bezwaar moet wel binnen zes weken de dagtekening van de WOZ-beschikking door ons ontvangen zijn.

De opgenomen inhoud van mijn woning klopt niet. Wat kan ik nu doen?

Bij de waardevaststelling is een beperkte afwijking van de inhoud in m³ toegestaan. Een beperkte afwijking van het aantal m³ van rond 10% leidt in het algemeen niet tot een foutieve onderbouwing van de waardevaststelling. Als u denkt dat de afwijking wel tot een foutieve waardevaststelling heeft geleid, dan kunt u tot 5 weken na de dagtekening van de WOZ-beschikking op werkdagen van 8.30 uur tot 16.30 uur telefonisch contact opnemen met de gemeente Langedijk. U laat dan uw gegevens achter en u wordt vervolgens binnen 5-7 werkdagen teruggebeld door de taxateur die deze waarde heeft vastgesteld. De taxateur kan u uitleg geven over de waardevaststelling en ingaan op uw vragen.

U kunt digitaal bezwaar maken als u niet eerst door de taxateur teruggebeld wilt worden, maar wel meent dat er een foutieve waardevaststelling is.

U kunt ook bezwaar maken door het reactieformulier ingevuld terug te sturen naar:

 • De Inspecteur Belastingen
 • Postbus 796
 • 2130 AT Hoofddorp.

Uw bezwaar moet wel binnen zes weken de dagtekening van de WOZ-beschikking door ons ontvangen zijn.

Het aantal m² grondoppervlakte klopt niet, wat kan ik nu doen?

Bij de waardevaststelling is een beperkte afwijking van het aantal m² grondoppervlakte toegestaan. Een beperkte afwijking van het aantal m² van rond 10% leidt in het algemeen niet tot een foutieve onderbouwing van de waardevaststelling. Als u denkt dat de afwijking wel tot een foutieve waardevaststelling heeft geleid, dan kunt u tot 5 weken na de dagtekening van de WOZ-beschikking op werkdagen van 8.30 uur tot 16.30 uur telefonisch contact opnemen met de gemeente Langedijk. U laat dan uw gegevens achter en u wordt vervolgens binnen 5-7 werkdagen teruggebeld door de taxateur die deze waarde heeft vastgesteld. De taxateur kan u uitleg geven over de waardevaststelling en ingaan op uw vragen.

U kunt digitaal bezwaar maken als u niet eerst door de taxateur teruggebeld wilt worden, maar wel meent dat er een foutieve waardevaststelling is.

U kunt ook bezwaar maken door het reactieformulier ingevuld terug te sturen naar:

 • De Inspecteur Belastingen
 • Postbus 796
 • 2130 AT Hoofddorp

Uw bezwaar moet wel binnen zes weken de dagtekening van de WOZ-beschikking door ons ontvangen zijn.

 

Wat moet ik doen als één of meerdere gegevens op het taxatieverslag niet juist zijn?

Beperkte afwijkingen zijn toegestaan zonder dat dit leidt tot een foutieve onderbouwing van de waardevaststelling.

Voorbeelden hiervan zijn een afwijking van:

 • het bouwjaar binnen een marge van 5 jaar
 • het aantal m³ inhoud van rond 10%
 • het aantal m² grondoppervlakte van rond 10%

Als u denkt dat de afwijking wel tot een foutieve waardevaststelling heeft geleid, dan kunt u tot 5 weken na de dagtekening van de WOZ-beschikking op werkdagen van 8.30 uur tot 16.30 uur telefonisch contact opnemen met de gemeente Langedijk. U laat dan uw gegevens achter en u wordt vervolgens binnen 5-7 werkdagen teruggebeld door de taxateur die deze waarde heeft vastgesteld. De taxateur kan u uitleg geven over de waardevaststelling en ingaan op uw vragen.

U kunt digitaal bezwaar maken als u niet eerst door de taxateur teruggebeld wilt worden, maar wel meent dat er een foutieve waardevaststelling is.

U kunt ook bezwaar maken door het reactieformulier ingevuld terug te sturen naar:

 • De Inspecteur Belastingen
 • Postbus 796
 • 2130 AT Hoofddorp

Uw bezwaar moet wel binnen zes weken de dagtekening van de WOZ-beschikking door ons ontvangen zijn.