Gemeente Langedijk

Gemeentelijke belastingen

Als inwoner van de gemeente Langedijk krijgt u te maken met meerdere gemeentelijke belastingen. Cocensus voert deze belastingzaken voor de gemeente Langedijk uit.

Contactgegevens belastingen gemeente Langedijk

Heeft u vragen over de gemeentelijke belastingen en u vindt deze niet bij de veelgestelde vragen, dan kunt u contact opnemen.

Waardebepaling Wet WOZ

WOZ staat voor Waardering Onroerende Zaken. Elk jaar wordt een WOZ-waarde vastgesteld voor onroerende zaken zoals woningen en bedrijfspanden.

Bezwaar en beroep

Als u het niet eens bent met de gemeentelijke belastingaanslag, dan kunt u hiertegen bezwaar indienen.

Veelgestelde belasting vragen

Hier vindt u een overzicht van de meest gestelde belastingvragen per categorie.

Raadplegen / Bezwaar / Aangifte

Hier kunt u digitaal uw WOZ-beschikking , taxatieverslag of aanslagbiljet gemeentelijke belastingen van de gemeente Langedijk raadplegen, bezwaar indienen of de aangifte toeristenbelasting verzorgen.

Laatste Nieuws

WOZ waarde en de dijkenvrijstelling

23 februari 2018

De vrijstelling voor dijkobjecten heeft betrekking op objecten (gronden/woningen/bedrijfspanden) die zich binnen de kernzone van het waterschap bevinden. De vrijstelling geldt uitsluitend voor onbebouwde grond.

Laatste Nieuws

Lokale lastenmeter

15 december 2017

Met gebruik van de lokale lastenmeter kunt u voor de meest voorkomende belastingsoorten uw aanslagbedrag 2018 uitrekenen.