Reinigingsrechten

Onder de naam 'reinigingsrechten' worden rechten geheven voor het door de gemeente periodiek verwijderen van bedrijfsafval.

Tarief 2021

Het reinigingsrecht voor het periodiek verwijderen van in mini-rolcontainers aangeboden bedrijfsafval van beperkte omvang of hoeveelheid (1 grijze en/of groene container) bedraagt € 317,04 inclusief BTW, per bedrijfspand.

Meer informatie

Voor meer informatie over de reinigingsrechten kunt u per e-mail of telefonisch contact met de gemeente Langedijk opnemen.

Veel gestelde vragen

  • Als de belastingplicht in de loop van het jaar aanvangt, bijvoorbeeld door de start van een nieuw bedrijf of de vestiging in de gemeente Langedijk, is de aanslag berekend op basis van het aantal resterende volle maanden dat gebruik wordt gemaakt van de diensten. Ingeval het bedrijf in de loop van het jaar wordt opgeheven of de gemeente verlaat wordt op verzoek ontheffing verleend voor het aantal nog resterende volle maanden.

  • U moet het reinigingsrecht betalen voor het periodiek verwijderen van in mini-containers aangeboden grijs afval.