Reinigingsrechten

Met ingang van 1 januari 2022 zijn de Reiningsrechten afgeschaft.