Precariobelasting

Precariobelasting is een belasting voor het hebben van voorwerpen op, onder of boven gemeentegrond.

Het belastbare feit

De precariobelasting in gemeente Langedijk wordt geheven ter zake van het hebben van buizen, kabels, draden of leidingen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond. .

Tarief

Het tarief voor het belastingjaar 2021 bedraagt voor het hebben van buizen, kabels, draden of leidingen per strekkende meter € 3,57 per jaar.

Hoe wordt de hoogte van de precariobelasting bepaald?

De aanslag wordt berekend door vermenigvuldiging van het aantal eenheden (op het aanslagbiljet vermeld onder grondslag) met het tarief.

Bezwaar

Bent u het niet eens met de aanslag? Dan kunt u hiertegen bezwaar maken.