Reinigingsrechten

Hier vindt u een overzicht van de meest gestelde vragen.

Wat is het gevolg voor de aanslag reinigingsrecht als de belastingplicht in de loop van het jaar aanvangt of eindigt?

Als de belastingplicht in de loop van het jaar aanvangt, bijvoorbeeld door de start van een nieuw bedrijf of de vestiging in de gemeente Langedijk, is de aanslag berekend op basis van het aantal resterende volle maanden dat gebruik wordt gemaakt van de diensten. Ingeval het bedrijf in de loop van het jaar wordt opgeheven of de gemeente verlaat wordt op verzoek ontheffing verleend voor het aantal nog resterende volle maanden.

Waarvoor moet ik het reinigingsrecht betalen?

U moet het reinigingsrecht betalen voor het periodiek verwijderen van in mini-containers aangeboden grijs afval.