Welke tarieven gelden voor de rioolheffing?

Voor het belastingjaar 2020 gelden de volgende tarieven:

Het eigenarendeel bedraagt € 346,56 per perceel.

Het gebruikersdeel bedraagt bij een hoeveelheid water van:

  •        0 m³ tot    500 m³, €    0,00;
  •    500 m³ tot 1.000 m³, € 346,56;
  • 1.000 m³ tot 1.500 m³, € 519,84;
  • 1.500 m³ tot 2.000 m³, € 693,12;
  • 2.000 m³ of meer, € 693,12 vermeerderd met € 259,92 voor elke 1.000 m³ of gedeelte daarvan boven 2.000 m³.