WOZ waarde en de dijkenvrijstelling

De vrijstelling voor dijkobjecten heeft betrekking op objecten (gronden/woningen/bedrijfspanden) die zich binnen de kernzone van het waterschap bevinden. De vrijstelling geldt uitsluitend voor onbebouwde grond.

Wat is de dijkenvrijstelling?

De vrijstelling voor dijkobjecten heeft betrekking op objecten (gronden/woningen/bedrijfspanden) die zich binnen de kernzone van het waterschap bevinden. De vrijstelling geldt uitsluitend voor onbebouwde grond. Grond waar verharding op ligt, zoals bestrating of asfalt, wordt als gebouwd beschouwd en valt buiten deze vrijstelling. U kunt zelf  op de website van uw waterschap nagaan of en zo ja voor welk deel uw object in een kernzone valt.

Hoe wordt met de vrijstelling rekening gehouden?

Bij alle objecten binnen de gemeente wordt rekening gehouden met deze vrijstelling. Bij ieder object waar een deel van de onroerende zaak binnen de kernzone valt, is de onbebouwde oppervlakte vrijgesteld en wordt dit deel niet in de WOZ-waardebepaling meegenomen. U kunt dit terug zien op uw taxatieverslag waar het aantal vierkante meters van de vrijstelling als apart onderdeel staat vermeld. De verwerking van deze vrijstelling is door de Waarderingskamer bij de jaarlijkse controle goedgekeurd.

Zelf bezwaar maken of via een no-cure-no-pay bureau?

Als u het toch nog niet eens bent met uw WOZ-waarde, dan heeft u de mogelijkheid om daartegen een bezwaarschrift in te dienen. In krantenartikelen en advertenties wordt aangegeven dat bezwaar maken via een no-cure-no-pay bureau geheel gratis is. Dit is slechts ten dele waar. Bij een toegekend bezwaar moet de gemeente een proceskostenvergoeding uitbetalen. Deze bedragen komen ten laste van de gemeente en worden uitbetaald aan het ingeschakelde no-cure-no-pay bureau. Indirect worden deze kosten meegenomen in de exploitatie van de gemeente en betaalt u dus via een omweg alsnog mee aan deze kosten. Ter indicatie, de kosten van deze bureaus loopt landelijk gezien in de vele miljoenen. Het zelf indienen van een bezwaarschrift is echter zeer eenvoudig digitaal te verzorgen. Tevens kunt u met het Klanten Contact Centrum van de gemeente telefonisch of per mail op een laagdrempelige wijze contact opnemen over uw WOZ-waarde. Als u dit wenst kan de taxateur die de waarde van uw pand heeft vastgesteld met u telefonisch contact opnemen.