17 januari 2019

Lokale lastenmeter

Met gebruik van de lokale lastenmeter kunt u voor de meest voorkomende belastingsoorten uw aanslagbedrag 2019 uitrekenen.

31 oktober 2018

Betalen van gemeentelijke belastingen

Als u de aanslag gemeentelijke belastingen betaalt door middel van een eigen (digitale) bankoverschrijving zonder daarbij het betalingskenmerk van de aanslag (4x4 cijfers) te vermelden, dan kan dit leiden tot problemen bij de verwerking.

23 februari 2018

WOZ waarde en de dijkenvrijstelling

De vrijstelling voor dijkobjecten heeft betrekking op objecten (gronden/woningen/bedrijfspanden) die zich binnen de kernzone van het waterschap bevinden. De vrijstelling geldt uitsluitend voor onbebouwde grond.